Plānotās rudens aktivitātes
  • Dalība Skandināvijas čempionātā Stokholmā 21.09.&22.09.
  • Baltijas čempionāts 18.10.&19.10
  • Dalība Starptutiskajā junioru čempionātā Polijā oktobrī
  • Rudens apmācību pamatkurss sākas 23.09.
  • Padziļinātais kurss FRANCIJA sāksies oktobrī
  • Vīnziņu sertifikācija 16.septembrī – SĪKĀKA INFORMĀCIJA SEKOS
  • Meistarklase BURGUNDIJA
  • Meistarklase ĒDIENU UN DZĒRIENU SADERĪBA
  • ALUS AKADĒMIJA ar Andri Rasiņu (ierobežots dalībnieku daudzums vienā reizē)