4. decembra Valdes sēdes lēmumi

4.decembrī notika Valdes sapulce, kuras ietvaros tika pieņemti šādi lēmumi:
 
1. Izslēgt no asociācijas biedrus, kuri nav nomaksājuši biedra naudu līdz gada 31.decembrim.
Turpmāk tā darīsim katru gadu, jo visiem parādniekiem gada laikā vairākkārt tiek atgādināts par parāda esamību, taču, diemžēl parasti reakcija neseko. Biedra nauda ir jānomaksā līdz 31.martam. Grāmatvedībā parādus uz nākamo gadu vairs nepārcelsim. Šobrīd biedra naudu pēc grāmatvedības datiem nav nokārtojuši 18 biedri.
 
2. 2019.gadā rīkot vīna ceļojumu asociācijas biedriem jūnija sākumā
No asociācijas budžeta segt izdevumus 350 EUR apjomā katram biedram, kurš ir asociācijā vismaz 2 gadus.
Par galamērķi vēl vienotas domas nav, tādēļ būsim priecīgi par ieteikumiem. Ar ceļojuma organizatoriskajiem jautājumiem mums ir piekritusi palīdzēt Sanita Abrate.
 
3. Gada atskaišu kopsapulci rīkot 2019.gada 12.februārī.
Lūgums atzīmēt savos kalendāros. Par vietu un laiku ziņosim kad būs zināms.
 
4. Asociācijas nākamo apmācību kursu sākt 2019.gada 18.februārī.